Wzmocnienie konkurencyjności

Projekt pn. „Rozwój przedsiębiorstwa GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”

W dniu 24 sierpnia 2016 r. została podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój przedsiębiorstwa GALWANO-PEREKT Joanna Leśniewska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu).

Całkowita wartość projektu: 7 507 095,90 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 2 696 998,50 PLN

Przedmiotem projektu jest rozbudowa zakładu produkcyjnego w Murowanej Goślinie poprzez wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii do procesu obróbki powierzchniowej aluminium (technologii anodowania kompozytowego oraz technologii never dump) oraz zakup nowej linii technologicznej do anodowania. Połączenie technologii anodowania kompozytowego i własnej technologii uszczelniania pozwoli na zaoferowanie nowej, innowacyjnej na rynku światowym usługi. Obrabiany element będzie całkowicie ekologiczny, wolny nie tylko od metali ciężkich, ale również związków (kompleksów) aluminium. Wdrożenie technologii never dump umożliwi także udoskonalenie obecnie świadczonej usługi anodowania konwencjonalnego.

Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2017 r.

Postępowania ofertowe


Galwano-Perfekt Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mariacka 7, 61-012 Poznań woj. wielkopolskie, e-mail: biuro[at]galwano-perfekt.pl tel. +48 61 8780 885, fax +48 61 8307 916