Postępowanie ofertowe nr 1/WRPO/2016

W związku z realizacją Projektu pn.

"Rozwój przedsiębiorstwa Galwano-Perfekt Joanna Leśniewska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii"

na wsparcie, którego GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Spółka Jawna uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu), GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Spółka Jawna ogłasza postępowanie ofertowe na wybór Dostawcy dla zadania pn.:

„Dostawa i montaż linii technologicznej do anodowania wraz z wykonaniem systemu grzewczego i rozdzielni prądu oraz dostawą systemu identyfikacji datamatrix”.

Tryb postępowania:

GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska s.j. informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór Dostawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż linii technologicznej do anodowania wraz z wykonaniem systemu grzewczego i rozdzielni prądu oraz dostawą systemu identyfikacji datamatrix”, ogłoszonym dn. 15 listopada 2016 r., w Terminie złożenia ofert tj. do dn. 27 grudnia 2016 r., do godz. 23.59, w Miejscu składania ofert tj. w siedzibie GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska s.j. (ul. Mariacka 7, 61-012 Poznań) wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający dokonał otwarcia ofert dn. 28 grudnia 2016 r., godz. 8.15, w Miejscu składania ofert. Oferta została złożona przez F.P.U.H. WIGAL Jerzy Jakiel, z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Baranowiskiego 10, kod pocztowy 98-300.

GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska s.j. informuje, że aktualnie trwa ocena złożonej oferty.


GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Spółka Jawna informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór Dostawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż linii technologicznej do anodowania wraz z wykonaniem systemu grzewczego i rozdzielni prądu oraz dostawą systemu identyfikacji datamatrix”, dokonała dn. 11 stycznia 2017 r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez F.P.U.H. WIGAL Jerzy Jakiel, zsiedzibą w Wieluniu, przy ul. Baranowiskiego 10, kod pocztowy 98-300. Cena: 5 700 000,00 zł netto (7 011 000,00 zł brutto).

Galwano-Perfekt Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mariacka 7, 61-012 Poznań woj. wielkopolskie, e-mail: biuro[at]galwano-perfekt.pl tel. +48 61 8780 885, fax +48 61 8307 916