Wsparcie rozwoju MSP

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł projektu: "Rozwój Przedsiębiorstwa GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska poprzez zakup nowej linii do anodowania"
Nazwa Beneficjenta: GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Sp. Jawna
Całkowita wartość inwestycji: 5 000 954,55 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 399 626,02 zł


Projekt pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska poprzez zakup nowej linii do anodowania", zrealizowany przez GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Sp. Jawna uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis.

Głównym celem projektu było zaoferowanie nowych i udoskonalonych usług w wyniku zakupu linii do anodowania oraz systemu zarządzania w zakładzie produkcyjnym GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Sp. Jawna w Murowanej Goślinie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Galwano-Perfekt Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mariacka 7, 61-012 Poznań woj. wielkopolskie, e-mail: biuro[at]galwano-perfekt.pl tel. +48 61 8780 885, fax +48 61 8307 916