Niklowanie chemiczne

Niklowanie chemiczne - to proces autokatalityczny bezprądowy, w wyniku którego osadzony zostaje stop niklu na obrabianym elemencie. Proces ten umożliwia w miarę równomierne krycie powłoki nawet na bardzo skomplikowanych częściach. Stop niklu najczęściej zawiera w sobie fosfor, jako pozostałość reakcji redukcji. W zależności od ilości fosforu w stopie powłoka uzyskuje różne mechaniczne własności. Powłoka zgodna z ROHS 2 wolna od kadmu i ołowiu.

Parametry procesu:

  • Niklowanie chemiczne średniofosforowe ( 5 - 9 % P)
Twardość powłoki w stanie osadzenia : ok. 560 HV 0,05 +/- 50 po wygrzaniu (1h 400 st C.) 1000 HV 0,05 +/- 50
Moduł elastyczności : 170 - 200 kN/mm2
Odporność na ścieranie : test abrazji CS 10: ok. 25 - 35 mg/1000 obrotów
Wewnętrzne naprężenia : mały poziom
Moduł rozciągliwości : 1,5 - 1,0 % test na folii
Odporność korozyjna DIN 50966 : spełnia wymóg klasy 2 (średnia odporność korozyjna)
Odporność korozyjna DIN 50021 : > 500 h (test na bazie kwasu octowego)
Magnetyczność : umiarkowana


  • Niklowanie chemiczne wysokofosforowe ( 9 - 15 % P)*
  • NIklowanie chemiczne niskofosoforowe ( 2 - 5 % P)*
  • Niklowanie chemiczne z teflonem*

Zdolności produkcyjne:

  • Głównie technika zawieszkowa, możliwa bębnowa. Do dyspozycji 2 zmechanizowane linie technologiczne o udźwigu do 300 kg
  • Powłokę osadzamy na: stali , żeliwie, stali chromoniklowej, miedzi i mosiądzu.

* - procesy dostępne pod wielkoseryjne zamówienia

Zalety powłoki:

  • Niklowanie chemiczne może być stosowane do kontaktu z żywnością
  • NIklowanie chemiczne jest zielonym procesem w stosunku do chromowania technicznego, które oparte jest na chromie sześciowartościowym
  • Niklowanie chemiczne nie jest alergiczne
  • Niklowanie chemiczne ma unikalną zdolność krycia, która jest nieosiągalna dla procesów elektrolitycznych

Galwano-Perfekt Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mariacka 7, 61-012 Poznań woj. wielkopolskie, e-mail: biuro[at]galwano-perfekt.pl tel. +48 61 8780 885, fax +48 61 8307 916