Laboratorium

Korzystanie z nowych technologii wymusza dostęp do nowoczesnej aparatury analitycznej. Czasami decyduje to w znacznym stopniu o możliwościach prowadzenia działalności. Dlatego w 2004 roku w Galwano-Perfekt założono Laboratorium na własne potrzeby. Obecnie Galwano-Perfekt należy do najlepiej wyposażonych w urządzenia analityczne tego typu zakładów w regionie.

Podstawowe zadania Laboratorium to wykonywanie rutynowych analiz i pomiarów, interpretacja otrzymanych wyników, wdrażanie nowych metod analitycznych i instrumentalnych oraz świadczenie usług dla zewnętrznych firm, instytucji oraz zespołów badawczych. Laboratorium nie posiada akredytacji, ale spełnia wymogi laboratorium akredytowanego.

Świadczone usługi:

 • Pomiary grubości powłok galwanicznych.
 • Pomiary mikrotwardości powłok galwanicznych.
 • Analiza metali ciężkich (Ni, Fe, Cu, Cr, Zn, Co, Cd)
 • Badania jakości wody i ścieków metodą chromatografii jonowej.
 • Badania korozyjne w obojętnej mgle solnej.

Wyposażenie:

 • Spektrofotometr UV-VIS firmy Jasco,
 • Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej Fischerscope X-RAY XDL produkcji Helmut Fischer GMBH+ do pomiaru grubości powłok i analizy stopów metodą fluorescencji rentgenowskiej zgodnie z ASTM B568, DIN 60 987 i ISO 3497,
 • Spektrometr absorpcji atomowej Solar M5 firmy Thermo - do oznaczania śladowych ilości metali ciężkich,
 • Chromatograf jonowy Metrohm do oznaczania kationów, anionów oraz wybranych związków organicznych,
 • Komora solna S.C. 1000 firmy Weiss Umwelttechnik Gmbh,
 • Byk-Spectra - komora do analizy barwy przy wybranej długości światła,
 • Spektrokolorymetr sferyczny Colour-Guide - do pomiaru i analizy barwy,
 • Micro-Tree-Gloss - do pomiaru połysku,
 • ANOTEST - do pomiaru admintancji Y zgodnie z DIN 50 949, ASTM B 457-67 i pomiaru faktora (d) zgodnie z DIN 50920,
 • HM 2000 S - systemem pomiarowy do badania mikrotwardości oraz określania parametrów materiałowych zgodnie z ISO 14577,
 • ISO-SCOPE - do pomiaru grubości powłok nieprzewodzących prądu elektrycznego na podłożu z metali niemagnetycznych metodą prądów wirowych zgodnie z DIN EN ISO 2360, ASTM B244,
 • DELTA-SCOPE - do pomiaru grubości powłok z metali niemagnetycznych (np. chrom, miedź, cynk) oraz powłok farb, lakierów, emalii lub tworzyw sztucznych na stali metodą indukcji magnetycznej zgodnie z DIN EN ISO 2178 oraz ASTM B499,
 • waga analityczna Sartorius.

Galwano-Perfekt Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mariacka 7, 61-012 Poznań woj. wielkopolskie, e-mail: biuro[at]galwano-perfekt.pl tel. +48 61 8780 885, fax +48 61 8307 916