Historia

2018

Uruchomienie innowacyjnego anodowania twardego bazującego na monomerach

2017

Budowa kolejnej automatycznej linii do anodowania w Murowanej Goślinie

2016

Prace badawczo rozwojowe nad nową technologią anodowania odlewów ciśnieniowych , umożliwiającą osiąganie bardzo wysokiej odporności korozyjnej. Prace zakończono, efektem jest ofertowany proces anodowania Corrocode

2015

Certyfikacja oddziału w Murowanej Goślinie na zgodność z system ISO TS 16949

2014

Uruchomienie automatycznej linii do anodowania aluminium w Murowanej Goślinie

2013

Budowa nowego oddziału firmy w Murowanej Goślinie

2012

Uruchomienie automatycznej linii do czernienia stali chromowo-niklowej. Wprowadzenie nowego procesu niklowania chemicznego

2011

Modernizacja linii do anodowania – pełna automatyzacja. Uruchomienie drugiej linii do anodowania i barwienia dla drobnych detali. Zakup chromatografu jonowego do laboratorium. z dyspersją teflonu.

2010

Uruchomienie nowego procesu miedziowania chemicznego oraz budowa nowej linii do polerowania aluminium.

2009

Zakup gruntów pod budowę nowej filii zakładu. Założenie firmy Alushine Sp. z o.o.,

2008

Zakup nowych urządzeń badawczych do Laboratorium: komory solnej do przeprowadzania badań korozyjnych oraz spektrometru absorpcji atomowej do określania zawartości metali ciężkich w ściekach. Uruchomienie nowych technologii: niklowania chemicznego wysokofosforowego oraz cynowania oraz polerowanie miedzi i mosiądzu. Wymiana infrastruktury - nowy pub do cynkowania. Inwestycja w ochronę środowiska i BHP uruchomienie skrubera na wydziale II.

2007

Uruchomienie nowego procesu niklowania chemicznego wysokofosforowego DURNI-COAT.

2006

Unowocześnienie procesu niklowania elektrolitycznego, poprzez zbudowanie specjalistycznego gniazda do obróbki rur. Zakup nowoczesnej automatycznej oczyszczalni ścieków produkcji WIGAL. Zakup prostowników częstotliwościowych PSP do potrzeb galwanotechniki. Modernizacja wentylacji cynkownii poprzez wprowadzenie skrubera mokrego redukującego emisję substancji niebezpiecznych do atmosfery.

2005

Rozbudowa infrastruktury zakładu. Zakup nowoczesnej aparatuy kontrolno - pomiarowej do mierzenia grubości powłok promieniami X - urządznie X-Ray oraz zakup urządzenia do badania mikrotwardości tworzonych powłok HM 2000S. Rozbudowa linii do niklowania chemicznego pod kątem uruchomienia procesu o zwiększonej zawartością fosforu.

2004

Uruchomnienie półautomatycznej linii do anodowania z barwieniem aluminium i jego stopów. Modernizacja laboratorium chemicznego. Zakup kompletnej aparatury do analizy barwy. Rozpoczęcie współpracy z branżą Automotive.

2003

Wdrożenie przez firme Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2001.

1999

Uruchomienie w nowym obiekcie oczyszczalni ścieków z 30 tonowym osadnikiem i prasą filtracyjną.

1997

Rok przełomowy, Firma wykupuje część byłych Zakładów Muzycznych gdzie istniała już w przeszłości galwanizernia. Razem z firmą PHILIPS uruchomiony zostaje proces niklowania chemicznego. Niklowanie chemiczne wykorzystywane jest jako powłoka techniczno - ochronna do mikroskopów elektronowych i części maszyn.

1983

Właściciel Pan Zenon Leśniewski zostal uhonorowany za swoje branżowe osiągnięcia tytułem Mistrza Galwanotechnika przez Izbę Rzemieślników.

1977

Założenie polskiej firmy Galwano-Perfekt zajmującej się obróbką powierzchni metodami galwanotechnicznymi przez Zenona i Joannę Leśniewskich. Początkowo wykonywany był tylko proces cynkowania elementów małogabarytowych. W miarę upływu lat firma wdrażała kolejne procesy elektrochemiczne: mosiądzowanie, niklowanie i chromowanie.

Galwano-Perfekt Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mariacka 7, 61-012 Poznań woj. wielkopolskie, e-mail: biuro[at]galwano-perfekt.pl tel. +48 61 8780 885, fax +48 61 8307 916