Historia

2016
Prace badawczo rozwojowe nad nową technologią anodowania odlewów ciśnieniowych , umożliwiającą osiąganie bardzo wysokiej odporności korozyjnej
2015
Certyfikacja oddziału w Murowanej Goślinie na zgodność z system ISO TS 16949
2014
Uruchomienie automatycznej linii do anodowania aluminium w Murowanej Goślinie
2013
Budowa nowego oddziału firmy w Murowanej Goślinie
2012
Uruchomienie automatycznej linii do czernienia stali chromowo-niklowej. Wprowadzenie nowego procesu niklowania chemicznego
2011
Modernizacja linii do anodowania – pełna automatyzacja. Uruchomienie drugiej linii do anodowania i barwienia dla drobnych detali. Zakup chromatografu jonowego do laboratorium. z dyspersją teflonu.
2010
Uruchomienie nowego procesu miedziowania chemicznego oraz budowa nowej linii do polerowania aluminium.
2009
Zakup gruntów pod budowę nowej filii zakładu. Założenie firmy Alushine Sp. z o.o.,
2008
Zakup nowych urządzeń badawczych do Laboratorium: komory solnej do przeprowadzania badań korozyjnych oraz spektrometru absorpcji atomowej do określania zawartości metali ciężkich w ściekach. Uruchomienie nowych technologii: niklowania chemicznego wysokofosforowego oraz cynowania oraz polerowanie miedzi i mosiądzu. Wymiana infrastruktury - nowy pub do cynkowania. Inwestycja w ochronę środowiska i BHP uruchomienie skrubera na wydziale II.
2007
Uruchomienie nowego procesu niklowania chemicznego wysokofosforowego DURNI-COAT.
2006
Unowocześnienie procesu niklowania elektrolitycznego, poprzez zbudowanie specjalistycznego gniazda do obróbki rur. Zakup nowoczesnej automatycznej oczyszczalni ścieków produkcji WIGAL. Zakup prostowników częstotliwościowych PSP do potrzeb galwanotechniki. Modernizacja wentylacji cynkownii poprzez wprowadzenie skrubera mokrego redukującego emisję substancji niebezpiecznych do atmosfery.
2005
Rozbudowa infrastruktury zakładu. Zakup nowoczesnej aparatuy kontrolno - pomiarowej do mierzenia grubości powłok promieniami X - urządznie X-Ray oraz zakup urządzenia do badania mikrotwardości tworzonych powłok HM 2000S. Rozbudowa linii do niklowania chemicznego pod kątem uruchomienia procesu o zwiększonej zawartością fosforu.
2004
Uruchomnienie półautomatycznej linii do anodowania z barwieniem aluminium i jego stopów. Modernizacja laboratorium chemicznego. Zakup kompletnej aparatury do analizy barwy. Rozpoczęcie współpracy z branżą Automotive.
2003
Wdrożenie przez firme Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2001.
1999
Uruchomienie w nowym obiekcie oczyszczalni ścieków z 30 tonowym osadnikiem i prasą filtracyjną.
1997
Rok przełomowy, Firma wykupuje część byłych Zakładów Muzycznych gdzie istniała już w przeszłości galwanizernia. Razem z firmą PHILIPS uruchomiony zostaje proces niklowania chemicznego. Niklowanie chemiczne wykorzystywane jest jako powłoka techniczno - ochronna do mikroskopów elektronowych i części maszyn.
1983
Właściciel Pan Zenon Leśniewski zostal uhonorowany za swoje branżowe osiągnięcia tytułem Mistrza Galwanotechnika przez Izbę Rzemieślników.
1977
Założenie polskiej firmy Galwano-Perfekt zajmującej się obróbką powierzchni metodami galwanotechnicznymi przez Zenona i Joannę Leśniewskich. Początkowo wykonywany był tylko proces cynkowania elementów małogabarytowych. W miarę upływu lat firma wdrażała kolejne procesy elektrochemiczne: mosiądzowanie, niklowanie i chromowanie.

Galwano-Perfekt Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mariacka 7, 61-012 Poznań woj. wielkopolskie, e-mail: biuro[at]galwano-perfekt.pl tel. +48 61 8780 885, fax +48 61 8307 916